Versionshistorik Evo SCADA

Datum: 2020-09-29

Version: 20.9.11.1

Nyheter:

-         MQTT: Ny drivare för kommunikation över MQTT.

-          ED10: Editering av Carbon med flera slingor.

-          ED10: Konvertera MBUS till Evo MBus i fliken enheter, en slinga i taget. Innan låg konverteringen bara på gruppen.

-          ED10: Adressering av MQTT.

-          Systemfunktionerna SOL, SOLH och SOLR är uppdaterade. Funktionen SOLR var inte tillräckligt noggrann.

-          Nya villkorsfunktioner för kommunikationskontroll av slingor och enheter.

-          Modbus: Vid kommunikationsproblem med enheter eller fel vid skrivning till enheter påverkade det prestandan på hela slingan. Detta hanteras nu av modbusdrivaren.

-          LightTPD: Hanterar nu att IP-Adressen ändras i datorn eller att Windows startade "World Wide Web Publishing Service" efter t.ex. en Windows update. Detta gjorde att LightTPD inte kunde starta och Evo-klienten inte kunde få kontakt med servern.

-          Html5-klient: I klientinställningarna går det nu att välja om privata bildelement ska visas. Som standard är detta endast aktiverat i Evo SCADA.

-          Html5-klient: Drivarinställningar går nu att göras via html-klienten.

-          Html5-klient: Larmlistan visar antal larm av varje klass.

Buggfixar:

-          ED10: LS99-plint skall vara 2 tecken.

-          Modbus Slav: Forcering av Tidkanaler fungerade ej.

-          Html5-klient:  Statusknapp tändes ej upp vid forcerad tidkanal.

Version: 20.5.11.2

Nyheter:

-          ED10: Kan nu sätta om ett modbus-objekt är ett börvärde eller Analog ut (hårdvarupunkt). Detta påverkar t.ex. vilken behörighet som avses vid ställning av värde.

-          Html5: Kan öppna andra manualer i klienten än endast dess egna.

-          Html5: Larmtexten för ett larm visas i objektdialogen.

-          Html5: Lagt till knapp i bildläge för att uppdatera listan av sidor för gruppen.

-          Html5: Visar nu objektnamnen för regulatorers kopplade objekt (I-block, J-block, etc.).

-          Html5: Infodialogen utökad.

-          Html5: Lagt till inställning för att bestämma vilken upplösning systembilder ska skalas utifrån.

-          Html5: Lagt till val att visa nummer istället för status (Evo)/objektnamn (Atlantis) för tidkanalstexter i systembilder. De visar då t.ex. "T1", precis som i Atlantis.

-          Html5/Server: Snabbare sökning i händelselistan.

-          Evo Client: Startar nu med högsta möjliga privilegier. Om användaren har admin-rättigheter bör programmet automatiskt köra i admin-läge och vice versa.

Buggfixar:

-          Html5: X-axeln för styrkurvor visade alltid samma enhet som Y-axeln.

-          Html5/Server: Fel användare visades ibland vid kvittering av larm för LS920 eller äldre Avalon.

-          Html5/Server: Statusikon för kommunikationsfel tog ej hänsyn till LS920.

-          Html5/Server: Kunde ej radera användare.

-          Html5/Server: Graddagskorrigering felaktig i mätartabellerna.

-          Övrigt: Kontroll av antal villkorsingångar som laddas till icke-Evo Avalon.

Version: 20.2.10.0

Nyheter:

-          Html5: Schemalagda kommandon.

-          Html5: Villkor visar suffix för varje ingång.

-          Html5: Objektdialogen har delats upp i flikar.

-          Html5: Val att endast visa kom.fel i kommunikationsöversikten.

-          Html5: Möjlighet att spela upp ljud vid aktivt larm.

-          Html5: Teman. Kan för tillfället ändra färger för larmlistan och trendkurvor.

-          Html5: Möjlighet att göra användarspecifika, samt enhetslokala, inställningar.

-          Evo Client: Möjlighet att välja vart anslutningsinställningar ska sparas.

-          Evo Server: Kommunikationsöversikten laddar snabbare.

-          ED10: Kan köras utan att vara administrator. Funktionen som att byta anläggning är då avaktiverad

-          ED10: Tydligare visning av vilken PLC som laddas.

-          ED10: Ändrat ”Export till PLC-Open”. Sorterar i samma ordning som ED10.

-          ED10: Objekt som är LS920, Avalon, OPC och FileC kan länkas direkt in i ett Evo SCADA objekt. I t.ex. Auto, Villkorsingång mm.

-          Hantering av master/slav Avalon W17.

 

Buggfixar:

-          Html5: Trendkurvor fungerade inte korrekt i Internet Explorer.

-          Evo Server: Prognosen skickades ej ner till Avalon W17.

-          Evo Server: Visade adress för LS920 felaktigt.

-          Evo Server: Tidkanalsfel, 27 dec blev helgdag om året efter är skottår.

-          Evo Server: Drivarkoppling mot Atlantis återupprättades ej om LCServer startades om.

-          Evo Server: Kan nu ändra en kommentar på objekt LS920, Avalon och DHC utan att förändra det manuella läget.

-          Evo Server: Rättning av funktionen INTER.

-          ED10: Hanterar nu Manöver med Indikering då det är en modbusadress.

-          ED10: Hanterar nu Analog in med gräns då det är en modbusadress.

Version: 19.11.1.1

Nyheter:

-          Html5: I undermenyn i System-fliken finns nu knappar för att lättare komma åt gruppens tidkanaler och regulatorer.

-          Html5: Helt omgjorda trendkurvor. Bl.a. har två olika zoom-funktioner lagts till. Trendgrupper har också gjorts om och har fler inställningar samt smidigare sätt att lägga till objekt.

-          Html5: Utskiftsfunktionen tar nu en skärmdump som sparas till en fil och öppnas automatiskt med det program i datorn som hanterar bilder. Från detta program kan man sedan skriva ut eller t.ex. skicka filen på mail. Larmlistan och LEPO har egna knappar för utskrift som tar hela listan/rapporten. Detta kräver Evo Client.

-          Html5: Kommentar för handställda objekt. Då man ställer ett objekt i manuellt läge eller forcerar ett objekt kan man lägga till en kommentar. I listan över handställda objekt (Söklistan) visas nu vem som att satt objektet i handläge samt kommentaren.

-          Html5: Lagt till följande fält att söka efter: Använder PLC till PLC-kommunikation, har anteckning, har extratext, tagnamn.

-          Html5: Lagt till automatisk utloggning av användare, samt val att inte visa normala larm i systembilder, i inställningar.

-          Html5: Knappen för objekt-/gruppanteckningar ändrar utseende beroende på om det finns något skrivet där eller inte.

-          Html5: Lagt till kategori, användare och editeringstid under avancerad info i objektdialogen.

-          Html5: Veckostyrningar i tidkanaler som är väldigt korta har nu en ring runt sig för att visa att det finns en tid.

-          LEPO: Justeringar av Energirapport.

-          LEPO: Rapporterna behöver inte längre räknas om för att se resultatet vid ändring av inställningarna för en byggnad eller ventilationsaggregat.

-          ED10: Utökade kontroller beroende om det är Evo SCADA eller Atlantis.

-          ED10: Vid kopiering från annan editering behålls enhetens ID om den är ledig. ID för Evo SCADA ändras till befintligt ID.

 

Buggfixar:

-          Html5: Objekt med "<" eller ">" i namnet formaterades fel i objektlistor.

-          ED10: Skalning saknades för LS600.

-          ED10: Bakgrundsbilder följde ej med vid kopiering.

 

Version: 19.8.29.0

Nyheter:

-          Html5: Även LS920 och icke Evo-Avalon visas i kommunikationsöversikten.

-          Html5: DUC-DUC-översikt inlagd i kommunikationsfliken (Beta-version).

-          Html5: Använder nu PDF:er direkt. De görs inte längre om till html-format.

-          Html5: Hoppa till grupp via ett gruppnummer i textläge.

-          Html5: Symbol för larmblockering i objektdialogen.

-          ED10: Ny knapp i ED10 vid anslutning mot Evo-enhet. "Serverkonfiguration". För aktivering av t.ex. LEPO, Modbus slav, m.m.

-          ED10: Export av lista på alla Larmobjekt.

 

Version: 19.6.28.0

Nyheter:

-          Konvertering av grupp med DHC-Objekt, Modbus och MBus till Evo SCADA.

-          Kategorisering av LS920-objekt.

-          Utskrift i EvoClient (kanske inte fungerar med alla typer av skrivare).

 

Buggfixar:

-          Fel vid hantering av tidkanalslänkar i driftbilder för Evo.

-          Fel vid återställning av backup i ED10 om det är en Evo-anläggning.

 

Version: 19.5.1.0

Nyheter:

-          Hantering av funktionsbeskrivningar i Evo.

-          Energitabell i L.E.P.O.

-          Om det är kommunikationsfel med LS920 eller Avalon (Ej Evo) visas en stjärna (*) på dess objekt i HTML-klienten.

-          Val i HTML-klienten som gör att driftbilder är anpassade till fönstrets storlek som standard när de visas.

-          Bildläge öppnas nu om bild finns även när man navigerar via textläge i HTML-klienten.

-          Klassfilter i larmlistan i HTML-klienten.

-          Översiktsgrupp som val i användargrupp i HTML-klienten. (Se manualen för hur detta fungerar ihop med val av översiktsgrupp i klientinställningarna.)

-          Val i Evo Client att inte söka efter uppdatering automatiskt.

-          Evo Client startar nu som ett vanligt Windows-fönster men går att maximera via en knapp i menyn.

 

Buggfixar:

-          Kvittering visade förut klass 0 i händelselistan.

-          LS920 och Avalon (Ej Evo) visar nu vilken användare som har handställt ett objekt.

-          LS920 och Avalon (Ej Evo) hanterar nu negativ förskjutning av styrkurvor korrekt.

-          Pulsvärden visar nu rätt enhet för trendkurvor i HTML-klienten.

-          Kommandoknappar i bilder för objekt som inte har autoläge fungerar nu som de ska i HTML-klienten.

 

Version: 19.1.14.0

Nyheter:

-          Första release.