Versionshistorik Avalon Evo-paket 20.9.11.1

Datum: 2020-09-29

Version: 20.9.11.1

Nyheter:

-          Avalon är nu förberedd för uppdatering för att kunna uppdateras från fjärrdator.

-          Evo Client är nu klientprogrammet lokalt i Evo Avalon.

-          Modbus: Vid kommunikationsproblem med enheter eller fel vid skrivning till enheter påverkade det prestandan på hela slingan. Detta hanteras nu av modbusdrivaren.

-          MQTT: Ny drivare för kommunikation över MQTT.

-          Carbon: Har nu stöd för flera slingor. Kommunikationsalternativ: Seriellt, UDP eller Modbus TCP. För kommunikation över IP rekommenderas i första hand UDP.

-          DUC-DUC Kommunikation: Uppdateringsintervall är nu ställbart.

-          Systemfunktionerna SOL, SOLH och SOLR är uppdaterade. Funktionen SOLR var inte tillräckligt noggrann.

-          Nya villkorsfunktioner för kommunikationskontroll av slingor och enheter för samtliga kommunikationsprotokoll.

-          Ny villkorsfunktion för fjärrkvittering av ett objekt.

-          Html5-klient: Anpassad för användning lokalt på Evo Avalon.

-          Html5-klient: I klientinställningarna går det nu att välja om privata bildelement ska visas. Som standard är detta endast aktiverat i Evo SCADA.

-          Html5-klient: Drivarinställningar går nu att göras via html-klienten.

-          Html5-klient: Larmlistan visar antal larm av varje klass.

Buggfixar:

-          Modbus Slav: Forcering av Tidkanaler fungerade ej.

-          Html5-klient:  Statusknapp tändes ej upp vid forcerad tidkanal.

-          Codesys: Larmtid för manöver med indikering saknades i larmlistan.

-          Codesys: Codesysprogrammet raderas om ej filen Application.ret finns. Vid omladdning av Avalon kontrolleras om filen finns. Om den saknas startas Codesys tjänsten om.

-          Rättat fel i Villkorsfunktionen INTER.

-          Kommunikationsfel fungerade ej för Carbon CAO.

-         Optimering av hämtning av händelselista. Förut kunde den få timeout innan den hittade någon händelse.

 

HTML-klient version: 1.4.0.0

Nyheter:

-          Underhåll: Gränser för Drifttidsmätning, Antal tillslag och Datum.

-          Energirapport LEPO.

Övrigt Avalon Evo-paket version: 19.11.1.1

Nyheter:

-          Flera inställningsmöjligheter för Modbus Slav.

-          Codesys-stöd.

Buggfixar:

-          Systemfunktionen UCMKOM fungerar nu korrekt.

-          Givarfel för UCM fungerar nu.

-          ModbusSlav: Svaret vid skrivning till Multiple Register var felaktigt.

 

Atlas version: 1.2.0.19

Buggfixar:

-          Fel vid hantering av skalning av bilder med privata knappar.

HTML-klient version: 1.3.1.0

Nyheter:

-          Filter för larmklass i larmlistan.

-          Hantrering av användare och larmutskick.

-          Hantrering av drifttider, räknare och datumgräns.

Övrigt Avalon Evo-paket version: 19.6.26.0

Nyheter:

-          Hanterar programmering i CODESYS.

-          Hantering av funktionsbeskrivningar.

Buggfixar:

-          Fel vid inläsning av antal stoppbitar och paritet av Modbus.

-          Servern hanterar nu beräkningsfel för funktionen ROT vid negativa tal.

Atlas version: 1.2.0.16

Nyheter:

-          Visar nu närliggande PLC:er (Avalon W17 och EcoPAC).

 

Buggfixar:

-          Korrigerat länken till Atlas webbinstallation.

-          Skalning av bilder med privata element har återgått till hur det var tidigare. Om ett privat element ligger utanför resten av bilden bör det nu inte ta upp plats i skalningen.

 

Övrigt Avalon Evo-paket version: 18.3.9.0

Nyheter:

-          Installationsprogrammet varnar om samma eller en nyare version redan är installerad.

 

 

Atlas version: 1.2.0.13

Nyheter:

-          Visning av Villkor, Regulatorer och Tidkanaler under menyn ’Tid och Styr’.

-          Kan ansluta mot Avalon med Atlas som inte är Evo.

-          Man kan nu komma åt moduldispositionen från fjärr.

 

Buggfixar:

-          Visar nu objekt med givarfel i listan med objektfel

-          Om angiven översiktsbild saknas visas nu textmode

-          Vid förändring av IP-adresser då båda nätverken användas rapporterades ett fel för generering av certifikat för SSL. Detta kunde göra att webservern i Avalon slutade att fungera.

-          Larmknapp uppdaterades ej om man inte var inloggad.

-          Placering av tangentbord för justering av styrkurva justerad.

-          Fel om en grupp tillhörde ett område. Objekten i denna grupp att manövrera eller kvittera.

-          Tidkanaler sparades felaktigt då man valde Alldag och Vardag. Tiden sparades endast på måndag.

 

HTML-klient version: 1.2.0.3

Nyheter:

-          Hantering an zoomning i bild.

-          Flera olika tidssteg i trendkurvorna. Anpassning för utskrift.

-          Lista på Energiavvikelser.

 

Buggfixar:

-          Sortering av larmlista åtgärdad.

 

Evo Server version: 1.2.0.27

Nyheter:

-          Villkorsfunktioner MEDEL och BMEDEL Hanterar nu beräkning av 168 timmar bakåt i tiden (1 Vecka). Innan var det 48 h.

Evo Carbon driver: 1.0.0.3

Nyheter:

-          Uppdatering av gemensam kommunikationsöversikt.

 

Evo MBus driver version: 1.5.0.3

Nyheter:

-          Uppdatering av gemensam kommunikationsöversikt.

-          Ny feedback  ’CurrentMeterRequest’ under ’Channel X’ som visar vilken mätare som frågas av just nu.

 

Buggfixar:

-          Kunde skicka värdet 0 till servern vid felaktigt svar från en MBus-Mätare.

Evo Modbus driver version: 1.2.0.4

Nyheter:

-          Uppdatering av gemensam kommunikationsöversikt

 

Buggfixar:

-          Drivaren visade inte Exception-meddelande från en modbusenhet.

 

 

 Evo UCM driver version: 1.0.0.3

Nyheter:

-          Uppdatering av gemensam kommunikationsöversikt.Övrigt Avalon W17

Buggfixar:

-          Fel vid hantering av sommar och vintertid. Detta gjorde att klockan flyttades bakåt 1 timme vid omstart av Avalon.