Versionshistorik Avalon paket 17.10.26.0

Datum: 2017-10-26

 

LCAvServer  version: 1.3.0.154

Nyheter:

Buggfixar:

-         Hanterar problem med överbelastning av Avalon vid radering av trendkurvor

LCAlarmConfig : 2.7.0.38

Nyheter:

Buggfixar:

-          Kunde inte visa status på Tidkanaler och villkor

-          Rättat fel vid visning av logg på GSM-Modem

 

 

LarmiaControl.Alarm.AddIn.Webservice : 1.0.0.20

Nyheter:

-          Hantering av certifikat för hantering av genericmobile

Buggfixar:

LCAvService version: 2.0.0.2

Nyheter:

-          LCAvServer, LCAvDriver och LCAvCarbonDriver Startas nu med högre prioritet

Buggfixar: