Versionshistorik Atlantis-paket 20.9.11.0

Datum: 2020-09-29

Nyheter:

-          ED10: Editering av Carbon med flera slingor.

-          ED10: Konvertera MBUS till Evo MBus i fliken enheter, en slinga i taget. Innan låg konverteringen bara på gruppen

-          ED10: Adressering av MQTT.

Buggfixar:

-          ED10: LS99 plint skall vara 2 tecken

-          Övrigt: Kontroll av antal villkorsingångar som laddas till icke-Evo Avalon.

 

 

 

Versionshistorik Atlantis-paket 19.11.1.0

Datum: 2019-11-05

LarmiaControl.Alarm.AddIn.Webbservice version: 1.1.0.2

Buggfixar:

- Utsändningen för SOS Alarm fungerade ej om gruppnamnet var mer än 40 tecken och innehöll åäöÅÄÖ.

 

Versionshistorik Atlantis-paket 19.1.18.0

Datum: 2019-01-18

LarmiaControl.Alarm.AddIn.Webbservice version: 1.1.0.1

Nyheter:

- Hanterar nu GSM-Modem, Westermo GDW11 och Multitech.

LCClient version: 5.3.0.1

Buggfixar:

- Åtgärdar fel i bildeditering. Länkar till tidkanaler fungerade ej i Atlas eller Evo-klienten. Felet rättas till om bilden sparas med denna version.

EvoServer version: 2.0.0.6

Nyheter:

- Hanterar att skicka värden mellan Atlantis DHC-objekt till Evo SCADA-objekt.

Buggfixar:

- Kontrollerar att databas som har styrkurvor med fler än 6 brytpunkter, eller villkor som använder ingångar över ”H”, inte laddas ned till en PAC som har en äldre version än 17.11.24.0.

- Åtgärdar problem med kommunikationen mellan Evo SCADA och Evo Avalon (DUC till DUC-kommunikation). Det fanns problem med at skicka värden med decimaler om SCADA använde engelsk språkinställning i operativsystemet.

 

Versionshistorik Atlantis-paket 18.2.27.0

Datum: 2018-02-27

 

LService version: 17.02.21.0

Buggfixar:

Kan nu hantera sökvägar som argument till ett program (t.ex. P4=C:\Larmia\Evo\bin\GraphicConverter.exe C:\Larmia\Evo\xbin\windows\pdfhtml).

LCServer version: 5.0.0.92

Buggfixar:

Larm som låg i undergrupper med över 20 tecken kunde inte skickas via Generic mobile.

Evo GraphicConverter version: 1.0.0.19

Buggfixar:

Textpositionerna i gruppvalsknapparna är nu mer lika originalen i LCClient.

Övrigt

Buggfixar:

LCClient, LCConfig, LCConv, LCAlarmConfig, LCServer och LCDAvalon tvingas nu att starta med adminrättigheter p.g.a. att de inte alltid kunde startas via andra program på vissa nyare operativsystem.

 

Versionshistorik Atlantis-paket 18.1.10.0

Datum: 2018-01-12

 

LCConv version: 3.0.0.140

Buggfixar:

Åtgärdat fel som gör att larmutskick inte fungerar till personer som skall få larm från specifika områden

LarmiaControl.Utils.AvalonLoader version: 1.0.0.17

Nyheter:

Förlängd timeout vid laddning av bilder

Buggfixar:

Laddningsförloppet som visar 0 till 100% visade bara 0 om fler än 100 bilder skulle laddas ned

 

Versionshistorik Atlantis-paket 17.11.24.0

Datum: 2017-11-09

 

Evo Server version: 1.2.0.27

Nyheter:

Synkronisering av användardatabas från Atlantis till Evo-enheter

Buggfixar:

Tidsynkronisering av enheterna

Evo GraphicConverter version: 1.0.0.17

Buggfixar:

Genvägar funkar inte om dem startar med www

Visar "error" om man har bäddat in samma sida i flera sidor

Ändrat så att den fortsätter med resterande bilder om det skulle bli ett fel i genvägstaggen

LService version: 16.12.01.0

Nyheter:

Sökväg kan anges till ett program utanför Larmia.prg

LCDAvalon version: 3.0.0.97

Nyheter:

Optimerat kommunikationshastigheten mot Atlantis-server

 
LCServer version: 5.0.0.91

Nyheter:

Synkronisering av användardatabas från Atlantis till Evo Enheter

Ökat från max 20000 loggade objekt till 30000

LCConv version: 3.0.0.139

Nyheter:

Snabbare konvertering av Evo-objekt 

LCAlarmServer version: 2.7.0.39

Buggfixar:

Mallhantering för e-post i Avalon

LCAlarmConfig version: 2.7.0.36

Nyheter:

Hanterar nytt GSM-modem (Multitech)

LarmiaControl.Alarm.AddIn.WebService version: 1.0.0.17

Nyheter:

Hanterar nytt GSM-modem (Multitech)

Buggfixar:

Larmutskick via gmail i Avalon

Mallhantering för e-post i Avalon 

LarmiaControl.Utils.AvalonLoader version: 1.0.0.16

Buggfixar:

Hanterar nu visningen korrekt för laddning av Avalon utan bilder

LCClient version: 5.1.0.13

Nyheter:

Hanterar nu upp till 9 extra enheter för pulsobjekt

Möjligt att dölja/visa privata objekt i bildediteringen för att kunna se hur bilder med privata objekt kommer att se ut i Avalon.

Möjligheten att ladda flera PLC:er samtidigt är borttagen.

Tidkanaler kopieras inte längre lördagstider över till helgafton och söndagstider över till helgdag

Buggfixar:

Åtgärdat bugg som ibland gjorde att överlappande sidor inte visades korrekt eller inte alls.

Hanterar nu om en överlappande sida pekar mot en grupp som har raderats

Åtgärdat bugg som i vissa versioner av Windows 10 förhindrade att man kunde välja symboler/bilder i bildediteringen