Atlas paket version 3.2.0.4

Information Atlas-klient
Version: 1.0.4.4
Datum: 2013-04-22

Nyheter

*Realtidsuppdatering av trendkurvor. Inställbart intervall.

*Visar nu en tidssnurra när man hämtar bilder på nytt och uppdaterar bildtabellen.

*Ny dialog för språkinställningar med inbyggda språkfiler(flaggan till vänster om klockan).

*Extratexter för alla typer av objekt(dokumenten får skapas manuellt under larmia.dok).

*Länka till en annat dokument i en anteckningsfil eller extratextfil.

*Visa en extratextgenväg i objektfönstret (Inställningar/Objektfönster).

*Visa automatiskt extratexten nör objektfönstret öppnas (Inställningar/Objektfönster).

Buggfixar

*Visar ej objekt i bildmod som har felaktiga höjder och bredder.

*Kommer nu åt tangentbordet(Avalon) från min/maxfälten i trendkurvan.

*Mer detaljerad feltext vid uppkoppling.

*Områdesbegränsar värden i inställningsmenyn.

*Kvitteringsblockering funkar nu korrekt.
Atlas paket version 3.2.0.2

Information Atlas-klient
Version: 1.0.4.2
Datum: 2012-06-21

Nyheter

Buggfixar

*Kvitteringssignaturdialogen öppnar nu tangentbord iAvalon.

*Carbon modul 82 visas nu rätt i dispositionen

Atlas paket version 3.2

Information Atlas-klient
Version: 1.0.4.1
Datum: 2012-03-14

Nyheter

Atlas för Atlantis

      *Energispektrum

            Visar tid och värde då man går över med musen.

            Medelvärde resp total energi visas i diagrammet längst upp till vänster

            Ändringbara skalor(alla punkter utnför området blir osynliga).

            Öppnar alltid ett helt år från 1 Januari

Atlas för Atlantis och Avalon

      *Kommando knappar hanteras nu i Atlas

      *Gruppvalsknappar som är länkade till grupper som inte finns i Avalon är nu osynliga.

      *Finns nu en inställning om man kör Atlas på en pekskärm (Inställningar/Huvudinställningar).

      *Förtydligat kvitteringssignaturen med en popup ruta.

      *Tystar ljudet när alla larmer i systemet är kvitterade.

      *Markera vilka larmklasser som ska ha larmljud (Inställningar/Larm).

      *Möjlighet att importera redan konfigurerade anläggningar(anslutningar) via t ex USB-minne.

      *Ny inställning (Inställningar/Bildvisning/Dölj normal larmstatus) för att dölja dynamiken om ett larm är normalt.

      *Atlas på engelska (kräver en engelsk språkfil).

      *Knapp 'Visa medelvärde' för loggkurvor.

 

Buggfixar

*Fix uppdatering av larmlistan.

*Fixat bugg i dispositionen när man har både carbon och 920

*Fixat bugg när man går in i infodialogen utan att vara uppkopplad

*Visar nu tomt i I/J-block utgången om det inte används.

*'Avsluta'-knappen har flyttats längst upp i menyn.

*Visar nu N/A för regulator utgångar

*Fixat några tidkanalsbuggar

*Fixat behörighetsproblem (inställningar och dispositionen)

Atlas paket version 3.1

Information Atlas-klient
Version: 1.0.3.4
Datum: 2011-02-01

Nyheter

Atlas för Atlantis och Avalon

      *Specialdag 3

      *Visar veckodag i händelselistan (finns under dropdown-menyn)

      *Klarar att köra 920 och Carbone hårdvara samtidigt

      *Döljer användarnamnen i inloggningsfönstret i Avalon (aktiveras under inställning/användare)

      *Ändra baudrate för Carbon (Avaloninställningar)

      *Ändra comport för 920 och Carbon (Avaloninställningar)

      *Ändra klockan på en Avalon (måste vara uppkopplad mot en Avalon-server)

      *Sufix för att hämta forcering analogin (sufix Q)

      *Filterera larmlistan

      *Indikering på forcerade objekt

      *Visar manuellt ställda objekt med symbol i bildmod (aktiveras under inställningar/bildvisning)

 

Buggfixar

*Loggkurvan visar värde till nutid

*Adressera Ö/M modul

*Tömmer buffert när man tittar på en loggkurva

Atlas paket version 3.0

Information Atlas-klient
Version: 1.0.3.1
Datum: 2010-05-31

Nyheter

Atlas för Atlantis och Avalon

      *Automatiskt tangentbord för sökfönstret

      *Ny design för loggkurvor

      *Menyplacering höger och vänster finns som ett val

      *Statistik

      *Forcering av objekt

      *Synkronisering av dokument från DHC

      *Larmtid i larmlistan

      *Flera diagram

      *Ny design för objektfönstrer

 

Buggfixar

      *Skärmsläckaren går nu att avaktivera med musklick

Atlas paket version 2.8 (endast för DHC/Atlantis 5)

Information Atlas-klient
Version: 1.0.2.33
Datum: 2010-02-16

Nyheter

Atlas för Atlantis och Avalon

      *Valfri uppdateringsintervall för händelselistan (finns under inställningar)

Atlas för Avalon

Buggfixar

      *Klarar alla språk i servern

      *Trendkurvor i trendgrupper visar nu rätta färger

      *Gruppknappar som saknar gruppsidor hanteras nu korrekt

Atlas paket version 2.72

Information Atlas-klient
Version: 1.0.2.28
Datum: 2009-09-21

Nyheter

Atlas för Atlantis och Avalon

Atlas för Avalon

Buggfixar

Skärmsläckaren belastade systemet

Fixat i grafiken när textobjekt är osynliga så blir det autostorlek påverkar osynliga gruppval

Klocka lokal och servertid visas nu efter inställt språk i operativet

Går att spara datumstyrning oberoende vilket språk som är inställd i operativet

Går att hämta Loggkurvor oberoende vilket språk som är inställd i operativet

Atlas version 1.0.2.27 (2009-07-06)

Information

Nyheter

Atlas för Atlantis och Avalon

      *Bättre datumväljare i händelselista och kurvfönstret

      *Autouppdatering av händelselista (när senaste rutan är vald)

      *Ändrat menyn i loggkurvafönstret

      *Ändrat gränssnittet loggkurvafönstret

      *Visar textmod (tvingad) om man har tryckt på Textknappen i Bild/text

      *Visar rätt status (prefix) i regulatorparametrar (prefixer som inte är inkluderade visas som N/A)

      *Visar rätt status (prefix) i villkor (prefixer som inte är inkluderade visas som N/A)

      *Kalender (kräver LCWebservice version 2.0.2.5)

      *Klarar nu att ändra datumstyrning från Atlas i DHC

      *Snabbare listkontroll (snabbare att ändra kolumner,sortera kolumner)

      *Tidkanalsfönstret visar aktuell vecka med rätt status (kräver LCWebservice version 2.0.2.5)

      *Start och stopp fördröjning för tidkanaler funkar nu med både konstanter och länkade objekt

      *Visar en annan färg på indikeringen i manöver med indikering

      *Grafisk anläggningshantering (fönstret öppnas genom att trycka på anläggningsknappen till höger om larmialoggan)

      *Förbättrat textvisning i bildmod

Atlas för Avalon

      *Ändra ipadressen direkt i Atlas (Menyn Avalon/Inställningar)

Buggfixar

Klarar alla filter i händelselistan

Överlappande sida funkar nu korrekt

Atlas version 1.0.2.24

Information

Nyheter

Atlas för Atlantis och Avalon

      *Nu går det att stänga alla popupfönster med esc knappen

      *Sortering av systemlista DUC och PC mappar först

      *Visa grupp vid larm - Öppnar automatiskt gruppen som det nya larmet tillhör.

      *Ny knapp Tid och Styr visar DUCar i grafik från detta fönster kan man navigera till tidkanal,regulatorer,villkor och disposition

      *Automatisk utloggning efter inställbar tid

      *Fixat så att tangentbordet går snabbare

      *Lagt in 2 decimaler på villkor

      *Regualtorlänk i objektfönster

      *Lagt till en ny grupp under resp. DUC 'DUC DISPOSITION'

      *Inställning för att se gruppid och område tillsammans med gruppnamnet i systemfönstret

      *'Skapa ny kurva'-knapp finns om det inte existerar några brytpunkter

      *Justerat texter i objektfönstret klarar textlängder efter nya editeringsprogrammet

      *Sorterar efter objektnummer i larmlistan om samma larmprioritet

      *Tagit bort decimaler på regulatorer och utgångsobjekt

      *Visar status från server i 'Uppkopplingsikonen'

      *Autoutloggnings-användare finns i behörighetssystemet

      *Uppdateringen har snabbats upp

      *Listar status på PC tidkanaler

      *Visar nu fördröjning av start och stop tid i en tidkanal av om man inte har behörighet

      *Bildanpassning i bildmod

Atlas för Avalon

      *Lagt till en utforskar knapp om man kör en avalon lokalt

      *Ställa om klockan i Avalon

      *Automatisk standby efter autoutloggning

      *Ansluter automatiskt efter 5 minuter till den lokala anläggningen i Avalon

      *Visa detaljerad information för carbonmoduler

Buggfixar

Fixat en bugg i tangetbord krashade när man körde altGR och + klarar nu också ? \ capslock tecken

Visar tidkanaler i bild även om man använder områden

Kvitteringsknappen försvann inte på analogin med gränslarm

Fel när man hämtade regulatorparametrar, kollade fel behörighet

Klarar nu områden med flera användare

Fixat bugg i kurvobjekt krashade när man försökte skriva ett värde och ingen punkt är vald

Objektfönster får samma färg som textfönstret vid initering (detta har varit lite störande när man öppnar upp ett larmobjekt)

Spara regulatorparametrar styrs efter behörighet

Fixat så att inte flera fönster av samma typ kan öppnas

Atlas version 1.0.2.18

Information

Nyheter

Atlas för Atlantis och Avalon

      *Ändrat anslutning/editering av anläggningar

      *Inställning av höjden på huvudmeny

Atlas för Avalon

      *Ny funktion för att hämta aktuell förbrukning från t. ex. energigivare

      *Förbättrat regulatorparametrar

      *Hämtar närliggande ducar vid uppkoppling mot en Avalon-DUC

      *Visar kalibrering som ett val i textmod om man är uppkopplad mot en Avalon-DUC

      *Visar kalibrering som ett val i textmod om man är uppkopplad mot en Avalon-DUC

      *Ny funktion i indikeringsobjektet som underlättar hanteringen av "timerknappar"

Buggfixar

Hanterar hämtning av tom datumstyrning

Regulator parametrar klarar nu alla objekt

Kalibrering av Analogin objekt funkar med decimaler

Pulsobjekt fungerar nu med Carbon

Åtgärdat fel vid hämtning av grupplistan vid uppstart

Åtgärdat fel vid hantering av tidkanaler

Atlas version 1.0.2.10

Information

Nyheter

Automatisk uppdatering av Atlasklienten vid server ändringar

Anpassning för Avalon

      *Datumstyrning

      *Kopiering av datumstyrningar

      *Knapp för att ändra DUC-nummer

      *Kalibrering analogin värden

      *Knapp för att starta larmkonfigurationen

      *Val av drivare

      *Knapp för att ändra pulsvärden

Buggfixar

Atlas version 1.0.2.5

Information

Nyheter

Grafisk DUC disposition för Avalon och 920

Bildöverföringsförbättring

Ändring av en befintlig anläggning

Visar antal sökta objekt i Sök objekt fönstret

Vektorer i bildmod (Linje Triangel, Rektangel Ellips)

Tidkanaler i bildmod

Visar tidkanalsstatus för alla pctidkanaler

Visar högsta prioriterade larmet på larmlista knappen

Buggfixar

Objektnummer över 10000 visades inte rätt

Fixat bugg när man stegar fram grupper krashade på den sista gruppen

Inmatning av decimala värden för ett analogutobjekt

Dynamiska symboler kunde visas fel